ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
1. e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Ettevõtja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.
2. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
3. Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.
Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, aga ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.
4. Kliendi isikuandmeid töötleb OÜ CNC Design (registrikood 12050747, E.Kitse 8, 51011 Tartu).
5. OÜ CNC Design võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele.
6. Ajakohase juriidiliste isikute nimekirja teeb OÜ CNC Design Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult OÜ CNC Design aadressile E.Kitse 8, 51011 Tartu, Eesti vabariik või digiallkirjastatuna aadressile info(at)cncdesign.ee